וירא
הרב יוסף חיים גבאי שליט"א                                       
 
פרשת וירא

קוראים אנו בתחילת פרשת השבוע, על דבר פלא גדול, שבכל תולדות העולם לא נשמע כמותו. אברהם אבינו ע"ה, לאחר שקיים בשמחה ציווי ה' יתברך ומל את עצמו, ובד בבד את ילידי ביתו, מופיע מלך מלכי המלכים הקב"ה, ובא בכבודו ובעצמו לבקר את אברהם אבינו במיטת חוליו. אסור לאוזן שלנו להיות אדישה למדרש כזה, כיצד יתכן שגוף בשר ודם, ואפילו גדול ועצום כאברהם אבינו, יזכה לביקור מה' יתברך, הרי אף אחד מגדולי הדורות, למרות שהיו כאלו שהיו חולים מאוד, לא זכו לביקור כזה? ועוד צריכים אנו לברר מדוע נעשה זאת דווקא אחרי קיום מצוות המילה? למה לא בא הקב"ה לבקר אותו לאחר שפעת קלה או כל חולי אחר?

 

את ההסבר לשאלות הנ"ל, נראה ליישב על פי מה שידענו מדברי חז"ל, כי לא היה מכניס אורחים גדול בכל ההיסטוריה מאברהם אבינו, ביתו היה פתוח מארבעה כיוונים, ובכל רגע שרק היה אפשר היה מכניס לתוך ביתו עוברי דרך צמאים ורעבים, ומשיב להם את חיותם במאכל ערב לחיק ובמשתה לרוויה. וכן מבואר בכל הספרים הקדושים שכל צינורות החסד בעולם מושפעים לעולם בזכותו של אברהם אבינו, שעל ידי מעשיו עורר עולמות עליונים והוריד שפע גדול לעולמנו. הנה אנו רואים זאת בחוש בפרשת השבוע כיצד המתין בחום היום, אחרי שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, שמישהו רק יעבור ליד ביתו לבקר אותו, ובעת שראה שלושה סוחרים ערבים, לא היסס ויצא לקראתם, והביא לפניהם מים לחם,חמאה ועוגות, ולא נח עד ששחט לכבודם שלושה פרים, בשביל להאכילם שלושה לשונות של חרדל, דבר הנחשב בזמנם לאוכל המשובח ביותר, עד כדי כך שהגמרא אומרת ששולחנו של אברהם היה גדול במעלה משולחנו של שלמה המלך, וכל זה כשמצב בריאותו רעוע ומסוכן, לאחר ברית מילה ביום השלישי שהוא היום הכואב ביותר לברית, כל שכן לאדם בן תשעים ותשע, שכבר לא פועלת אצלו המערכת החיסונית בגוף כמו אצל תינוק שעתה נולד...

 

כל זה רק במישור הגשמי, כל שכן במישור הרוחני שם היא הגמילות חסדים האמתית, כמה דאג אברהם לכל הנפש אשר עשו הוא ושרה בחרן, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, אין ספק שאחרי שניתנה תורה, להחזיר בתשובה נשמה יהודית אחת זהי אחת מהעבודות הקשות שבמקדש, כל שכן לפני שנתנה תורה, ולפני שהקב"ה החל להראות את אותותיו ואת מופתיו ביציאת מצרים העבודה קשה על אחת כמה וכמה.. ובכל זאת אברהם אבינו לא יכול לחיות עם העובדה שאין אנשים שזכו להכיר את ה' יתברך מקרוב כמותו. אין הוא חושב רק על עצמו, ומהרגע שהגיע להבנה שיש בורא לעולם, החל להפיץ את תורתו בדרכי נועם ובשפה ברורה, לכל יושבי תבל, הוא לא פחד מהקמים עליו לרעה, ומבני האומות ששנאו דרכו וניסו לסכלה בכל הזדמנות, מסיבה אחת: רוחניות הזולת חשובה לא פחות מהרוחניות שלי! אין גמילות חסדים שלימה רק מלתת לחבר מה לאכול, כי אולי ארוחה טובה מרוממת את הנפש, אך החבר עדיין נשאר עם שק הבעיות שלו, לכן עשה אברהם הכל, כדי שתלמידיו ובני דורו יקבלו חוסן רוחני, המשולב באמונה ובטחון בה' יתברך, ואת כל חקירותיו ובירוריו באמונת ה' ובתורתו העביר בשמחה לבני דורו.

 

כדי להרחיב את ההבנה יותר, מספרים על החפץ חיים שבעוד אנשים היו יושבים בביתו, על מנת להכנס ולשוחח עימו על מנת לקבל יעוץ בחייהם הפרטיים, היה יוצא ונכנס ומספר לקהל הממתינים משל מסוים, ולא פעם היו אנשים שבמשל ההוא כבר היו מקבלים תשובה ויעוץ על הנושא שלשמו באו. כששאלו את ר' חיים מבריסק כיצד זכה החפץ חיים למעלה כה גדולה, שיוכל לייעץ לכמה אנשים במשל אחד עוד לפני ששפכו לפניו את ליבם? ענה להם ר' חיים: תדעו כי ברגע שהקב"ה רואה את האדם מוסר נפשו על דבר מסויים, הוא חונן אותו בכשרונות על טבעיים ונותן לו את אותו הדבר במתנה. החפץ חיים מסר כל ימיו את חייו למען כל יהודי ויהודי בעם ישראל, לכן זכה שהקב"ה יתן לו לגמול כמה חסדים וליעץ לכמה אנשים ברגע אחד.

 

עתה נוכל להבין מעט מדוע אברהם אבינו הינו היחיד שזכה לביקור חולים מאת ה' יתברך, למרות כל הצדיקים שעמדו לעם ישראל בכל הזמנים. הרי ביקור חולים הינו חסד עצום, עד כדי כך שהגמרא כותבת שרק בעצם העובדה שבאים לבקר חולה כבר לוקחים ממנו 1/60 מהמחלה, ויותר מזה דרש ר' עקיבא שכל שיודע על חולה ואינו הולך לבקרו - הרי זה שופך דמים, כיוון שלא רק שהוא מונע מחבירו רפואה, אלא גם מצער אותו בעודו לבדו. לכן דווקא אברהם זכה שהקב"ה כביכול יגמול עימו את החסד העצום של ביקור חולים, כי אברהם לא עשה חסד מצד זה שהיו לו יסורי מצפון לראות אדם בלי אוכל, אלא הוא פשוט הבין שזוהי הדרך שלו לעבודת את ה' יתברך, הוא השיג אמונה דרך הגמילות חסדים, הוא השיג תורה דרך גמילות חסדים, הוא השיג כח להתפלל דרך גמילות חסדים, כי כשעושים זאת מעומק הלב, מקבלים צורה של עבד ה'. אברהם לא ניסה להרשים את האורחים, ולא לקבל כבוד מהם, הוא העניק להם כל כך הרבה חסד, עד שהם הסיקו לבדם: אם כל כך טוב לנו ליד עובד ה', אז קל וחומר בן בנו של קל וחומר שיהיה לנו טוב ליד ה' יתברך בעצמו... וכך קירב את כולם לאמונת ה'. ואם נשאל מדוע דווקא אחרי שנימול בא הקב"ה לבקרו? התשובה תהיה שכיוון שהחותמת של הקב"ה שהחסד של אברהם באמת היה נקי וטהור מעומק הלב, ורק כדי לקרב את בני העולם להכרה בה' יתברך, היא ברית המילה, והיא החותם על מסירות נפשו של אברהם אבינו לגמול חסדים בגשמיות וברוחניות, אין לך זמן יותר מושלם מזה לבוא ולבקרו, כדי לשלם את שכרו הטוב. וממילים אלה צריכים אנו לקחת אל ליבנו מוסר השכל גדול, וללמוד מאבותינו הקדושים את הדרך בה צריכים אנו לקדש את שם ה' יתברך, ולקרב את הגאולה שתבוא בקרוב, אמן כן יהי רצון.
 
שירים
תהילים קבוצתי
צריבת דיסקים
שמע לפי מרצים
שמע לפי נושאים
מאמרים - פרשת שבוע
תהילים
מקוואות בארץ
גמ''ח
ספריה
תקנון
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צריבת דיסקים | תקנון | עמוד הבית | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים


הרב משה בן משה|הרב אהרון ירחי|הרב אריה מאיר|הרב בצרי|הרב דוד קורן |הרב דניאל זר|הרב חיים שמולביץ|הרב יהודה יוספי|הרב יהודה צדקה|הרב יוסף חיים גבאי|הרב רפאל רובין|הרב ניסים יגן|הרב עובדיה יוסף|הרב עמנואל מזרחי|הרב צבי בן פורת|הרב ראובן אלבז| הרב שי פרי|שכפול דיסקים|סיפורי צדיקים|חינוך ילדים|מוסר|שירים|גמ"ח||אומנות|ספרים|צעצועים במחירי סיטונאות|הדף היומי|הדף היומי לצפייה|דף היומי|| צריבת דיסקים, צריבת דיסק, שכפול דיסקים, הדפסת דיסקים, ייצור דיסקים, שכפול דיסק,שכפול cd, שכפול dvd, צריבת cd, צריבת dvd, ייצור דיסק, יצור דיסקים, הדפסה על דיסקים, דיסקים תורניים,

;