הרב יוסף חיים גבאי שליט"א - שיחה לשבועות ופרשת נשא

מספרים על הבעל שם טוב הקדוש, שהלך בעת זקנותו עם נכדו ר' ברוך ממעז'בוז ברחוב ולפתע התקרב גוי לעברם. הגוי שהיה חולה מאוד, ביקש מהבעש"ט אם יוכל לעזור לו ולתת מזור למחלתו הקשה. 'האם אינך יודע, השיב הצדיק, שהמחלה באה עליך משום היותך שטוף בתאוה מסוימת המכלה את כל גופך?'.

הביט בו הגוי וענה: 'הלא יש לי גוף בשר, האלקים הוא שבראני עם תאוות, וכי אתה לא עושה את המעשה ההוא?'.

'אני כבר זקן, אינני שטוף אחרי תאוות כאלו', השיב הבעש"ט. כשהמשיכו בדרכם, התפלא נכדו ר' ברוך מתשובתו של סבו, ושאלו: 'מדוע נזקקת לומר לו שהינך זקן? וכי לא היית יכול לומר לו שאנחנו יהודים, ויהודים לא עושים מעשים כאלו?'.

הביט בו הבעש"ט חייך, ואמר: 'מה כבר יכול להבין גוי השטוף בתאוותיו, בדרגת המעלות של היהודים הקדושים?'.

משהתבגר ר' ברוך, ונהיה לרבם של אלפי חסידים, סיפר את הסיפור הזה והוסיף: סבי אמר 'מה גוי מבין ביהודי' ואני אומר 'מה יהודי מבין ביהודי'!

 

אמת ברורה היא שמיום שניתנה תורה לעם ישראל אין לנו שום הבנה והשגה בעילוי הגדול שעלתה כנסת ישראל ובמדרגתה העצומה. כביכול הקב"ה 'שיתף' את עם ישראל במהלך הבריאה עד שקרא לעם ישראל 'תאומתי' - 'כביכול לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני' (מדרש שיר השירים), כמובן שאת כל גדולתנו אנו מקבלים ממנו והוא השליט העליון, אך את היכולת 'לשנות' את הבריאה בכח התורה, נתן לנו הקב"ה בחסדו הגדול בו' בסיוון לפני כשלושת אלפים שנה. סיפורי הצדיקים בתלמוד הינם רק קצה שבקצה מהיכולת האדירה שחיבורם של עם ישראל והתורה הקדושה יוצר.  ר' פנחס בן יאיר פותח את הנהר לשני חלקים, לר' שמעון בר יוחאי נבראים עץ חרובים ומעיין מים, הכבשים של ר' חנינא בן דוסא צדות בקרניהם דובים גדולים, וחוני המעגל מוריד גשם כבן המתחטא לפני אביו. אותיות התורה הקדושות מלאות בשפע רוחני, שמן השמים הקנו בקנין גמור אך ורק לעם ישראל. ככל שאנו מכינים את עצמנו בקדושה ובטהרה ללימוד התורה כך דרגת השפע עולה ומתעצמת, וככל שאנו מתאמצים להבין ולהשכיל בכל קוץ ותג מאותיות התורה אנו נעשים ראויים יותר לקבל שפע מכבודו יתברך.

 

הר' מקוצק היה אומר: 'השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם שיעשו אותם שמים', הבריאה כולה נועדה לשמש את לומדי התורה, כל דבר ואפילו החומרי והגשמי ביותר - מטרתו ויעודו הוא להפך לכלי עזר להמשך קיום התורה. כל טוב שבא לעולם הוא על מנת שיהיה קורת רוח לעמלי התורה. בכל דיבור שהקב"ה הוציא מפיו במתן תורה - התמלא כל העולם בריח טוב של בושם רוחני (שבת פח:), פירוש הדבר שבמתן תורה כל פריט ופריט בבריאה גילה שיש לו יעוד בעולם התורה, כי בכח התורה לקדש את הכל, ומתוך זה - יצא הריח הטוב שבו, כמובן שלשם כך צריך ללכת אך ורק בחוקותיה, ולא ניתן לקדש דבר אם לא לפי הוראותיה ושמירת איסוריה. עד כדי כך כח התורה גדול עד שבמתן תורה אפילו השטן נכנע ונתן למשה רבינו את סוד הקטרת שאיתה ניתן להכניע כל כוחות הרע, ולא רק בשעת מתן תורה, אלא לכל אדם שישב וילמד, יתגלו סגולות עליונות המסייעות לו בדרך עליונה לשבור את כל מחיצות הרע מסביבו.

 

אל לנו להתפס בענוה מדומה, מספרים על ר' יחזקאל לוינשטיין שכל ימיו היה משנן לעצמו שהאסון הגדול ביותר ליהודי הוא לרצות לחיות 'חיים פשוטים' במישור הרוחני, עד שיש מקום שבו אנו באמת שווים משהו, ולא מפאת הדמיונות המרובים שבנו בדרך כלל, לא נשקיע בו?! 'חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם', חביבין ישראל לפני הקב"ה שהעניק להם את כלי החמדה שלו.

אם אני מבטיח לחבר שלי משהו, הוא צריך להיות ממש קרוב אלי כדי להאמין לי שאני יקיים את ההבטחה, במתן תורה עם ישראל היו כל כך קרובים לה' יתברך עד 'שכל העם רואים את הקולות' לא היה בכלל ניסיון באמונה, הם ראו את כל הבטחות השכר שבתורה ממש מתגשמות מול עיניהם. כך הם דברי הרמח"ל בדרך ה': 'ואמנם אמצעי נתן לנו האל יתברך, שמדרגתו למעלה מכל שאר אמצעים המקרבים האדם אליו, והוא תלמוד התורה', לכל אדם יש נקבים בנשמה, ואותם הוא רוצה להשלים בכל עת, זה הכלל 'תורת ה' תמימה משיבת נפש' כל החסרונות נשלמים אך ורק ביגיעת התורה. אין אושר ותענוג כמו אהבת ויראת ה' של לומד התורה, וכבר אמרו חז"ל במדרש : 'אנו אין לנו אלא הארת פניך'.

 

לכן דווקא ביום הקדוש הזה מקריבים אנו את שתי הלחם שהיו עשויים משעורים, שלכאורה הוא 'מאכל בהמה', גם קוראים את 'מגילת רות' שהיא לכאורה רק גויה שהתגירה, אם כן מה לנו במדרגות כאלו נחותות? אך לפי דברינו הכל מובן, מטרת זה העולם להראות שכל הבריאה כולה תחת כוחו של ה' יתברך מן הדבר השפל ביותר עד לדבר הרם והנישא ביותר. ביום שכולו אש של תורה, גם אוכל של בהמה הופך לקדש קדשים, גם גויה שהתגירה נעשית לסבתא של המשיח, כי בכח התורה לרומם את הבריאה. 'בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשבכבך ובקומך' בכל מקום שהאדם נמצא צריך להיות דבוק בתורה הקדושה, כך מנקים אנו את הרע מסביבנו, ונותנים לכל פעולה ערך עליון. 'על כן נקרא שמו 'הר סיני' שירדה ממנו שנאה לכל אומות העולם' (שבת פט.) , התורה היא המבדילה אותנו מכל העמים, וכשמוותרים אנו עליה ח"ו, אנו מותירים את העולם ללא שום מעלה עליונה, כמו לפני שלושת אלפים שנה, גם היום בכל חג שבועות הקב"ה נותן לנו את התורה פעם נוספת, אם נפתח ליבנו כראוי נזכה גם אנו 'לראות את הקולות'. ה' יזכנו להרגיש עמו , ולהתנחל בחבל נחלתו היא התורה הקדושה. אמן כן יהי רצון.

 
שירים
תהילים קבוצתי
צריבת דיסקים
שמע לפי מרצים
שמע לפי נושאים
מאמרים - פרשת שבוע
תהילים
מקוואות בארץ
גמ''ח
ספריה
תקנון
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צריבת דיסקים | תקנון | עמוד הבית | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים


הרב משה בן משה|הרב אהרון ירחי|הרב אריה מאיר|הרב בצרי|הרב דוד קורן |הרב דניאל זר|הרב חיים שמולביץ|הרב יהודה יוספי|הרב יהודה צדקה|הרב יוסף חיים גבאי|הרב רפאל רובין|הרב ניסים יגן|הרב עובדיה יוסף|הרב עמנואל מזרחי|הרב צבי בן פורת|הרב ראובן אלבז| הרב שי פרי|שכפול דיסקים|סיפורי צדיקים|חינוך ילדים|מוסר|שירים|גמ"ח||אומנות|ספרים|צעצועים במחירי סיטונאות|הדף היומי|הדף היומי לצפייה|דף היומי|| צריבת דיסקים, צריבת דיסק, שכפול דיסקים, הדפסת דיסקים, ייצור דיסקים, שכפול דיסק,שכפול cd, שכפול dvd, צריבת cd, צריבת dvd, ייצור דיסק, יצור דיסקים, הדפסה על דיסקים, דיסקים תורניים,

;