הרב יוסף חיים גבאי - משכן האדם

בספרו של הרה"ג ר' חיים מוולאז'ין 'נפש החיים', הקדיש הגאון לא מעט דפים להסביר ולנתח את העובדה שהאדם הוא בעצם 'בית מקדש' קטן. בלשונו הזהב האריך לתאר את תפקידו של הלב כבית קדש הקדשים, המח כאזור הקודש וכלי המאכל כמזבחות, ועוד יעויין שם. על פי דבריו הקדושים, מסבירים הספרים את הפסוק המובא בראש. כל מה שאדם צריך לעשות כדי שישכון בתוכו ענן השכינה הקדושה, ויסייע ויעזור לו בתפקודו בחיי העולם, הוא רק 'להקים את המשכן', זאת אומרת להכין את עצמו להיות כלי מתוקן, המוכן לארח בגופו את השראת הקדושה האלקית. רק שהשאלה שנותרה לפנינו היא כיצד עושים זאת, מה הסוד להשראת השכינה במשכן האדם?

כשאנו רואים את גנותן של המידות הרעות בראי חז"ל, נראה שצריכים אנו לשאול שאלה אחרת, איך יתכן שמצוות כמו להיות בעל לב טוב או ענותן -  נעלמו ממנין התרי"ג מצוות שלנו?! היעלה על הדעת שדברים כאלו, העומדים ברומו של עולם, לא יוזכרו אף ברמז בתורתנו הקדושה? על שאלה זאת עונה ה'שערי קדושה', וקובע חד משמעי: התורה ניתנה לבני אדם, אדם שלא שואף ועמל לתקן את מידותיו - לא ראוי כלל לתרי"ג המצוות, לכן לא שייך לצוות עליהם בתורה, כיוון שציווי התורה מתחילים רק אחרי שאנו מתנהגים כבני אדם. ופה טמונה התשובה לשאלה הראשונה, 'משכן האדם' נבנה ומשתכלל על ידי עבודת האדם לשבור את יצריו, ולרומם את מידותיו מן החמריות, 'עיר פרא אדם יולד' זוהי נקודת ההתחלה שלנו, ומה נמלצו לחיכנו דברי הגר"א מווילנא בספר 'אבן שלמה' שם כתב ש'עיקר האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות, ואם לאו - למה לו חיים', ופירוש דבריו הוא כי בכל העמל אשר האדם עמל תחת השמש אין הוא מוסיף מאומה על הנגזר עליו, בין בפרנסה ובין בזיווג ושאר טירחות הכל נכתב ונחתם עליו בבית דין של מעלה, אך בהתעלות המידות עובד האדם באזור שאינו בידי שמים, אלא בבחירת האדם בלבד, לכן היגיעה בשבירת התאוות היא היא נותנת הפירות לאדם.

כיוון שהאדם בנפשו הבהמית גרוע מכל בעלי החיים, היו צריכים מן השמים לזווג אל גופו נשמה עילאית שבמעלתה גבוהה ומעולה יותר מכל מעשה בראשית, מטרת העבודה של כל יהודי היא לחזק ולבסס את כח הנשמה באופן כזה שהגוף החמרי ישמש רק כעבד לרצונות הנשמה- להדבק בה' יתברך ולהתענג מזיוו האינסופי. כדי לקטוף פירות בעבודת המידות נדרש מהאדם להשקיע מזמנו הפנוי על מנת ללמוד ולעיין בספרי המוסר, מתוך רצון להגיע למסקנות מה עלי לשפר, ובאיזה אופן כדאי להשתנות, כמובן שכל אדם על פי דרכו, לא ינסה ללחוץ עצמו להיות הפוך מטבעו, כי אז יצא קרח מכאן ומכאן, אלא ברגע שמכיר טבעו יקבל על עצמו לסטות קצת מדרכו הרעה במידה מסויימת, לדוגמא אם אדם יודע שבטבעו הוא כעסן מאוד, לא ידלג וישים עצמו תוך זמן קצר תחת התואר 'רגוע', כי תוצאת הדברים תהיה התפרצות בלתי נשלטת של כעס הנאגר בו, אלא עליו ללמוד על אופי הכעס ולמקד כוחו בתחילה לשעה ביום שאינו כועס בה, וכך ימשיך ויתעלה בכל פעם עד אשר יכניע יצרו ויקרא גיבור אמיתי כמאמר הפסוק : 'טוב ארך אפים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר'.

הגמרא במסכת בבא בתרא (עח,ב) דורשת: 'המושלים' אלו המושלים ביצרם , 'בואו חשבון' בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, 'תבנה ותכונן' אם אתה עושה כן, תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא. כאן אנו רואים חידוש עצום בכוחות נפשו של האדם, הרי שעבודת המידות אינה תלויה כלל ברגע הניסיון האם לכעוס או לא, או כל דוגמא אחרת, אלא כל בנין עבודת האדם בחלק המידות, מתרומם משיחות הנפש של האדם בינו לבין עצמו, וההבהרה בשכלו כמה מגונה אותו אדם בעיני ה' כשאינו עובד על המידות, ולהיפך כמה עצומה מעלת האדם כשמתאמץ להיות אדם. אסור לאדם לוותר על זמן איכות כזה עם עצמו.אם ניקח למשל מפעל גדול שבו עובדים עשרות פועלים, נראה שאפילו אם מנהל המפעל יראה שהמפעל עבד בצורה נפלאה בתקופה האחרונה, ולדעתו הרווחים עלו מאוד, כל זה לא ימנע ממנו לשבת ולעשות מאזן כולל של כל ההכנסות וההוצאות. על אחת כמה וכמה שהאדם צריך בכל תקופה לשבת עם עצמו, ולעשות חשבון נפש שמטרתו שיפור 'ההכנסות' של הנשמה, אף על פי שמרגיש טוב עם עצמו - אין זו סיבה למנוע את עצמו מלחפש איך להטיב עם נפשו עוד יותר, ולהתעלות בעבודתו הרוחנית.

המורם מכל המאמר היקר הזה שלפנינו, הוא לדעת שכל עוד ויש בנו מידות רעות - עדיין יש תכלית לחיינו. ואם אנחנו עדיין חיים תחת השמים, הרי זו ראיה שעדיין לא תיקננו עצמנו כראוי, ונקודה זו צריכה לשמש לנו כאור גדול בחיינו, שיש לעולם צורך גדול בתיקון האישי שלנו. כל אדם הוא עולם נפלא - וכיוון שכן עליו לשמור שלא יהרס אותו עולם. כמה אנשים אנחנו מכירים שהם בטוחים שהם מיוסרים, ורק אם יפתחו את ליבם, יבינו שהם עם המידות הרעות שלהם מייסרים את עצמם. לכן נקבע לנו מקום בבית המדרש שם נתחיל בהשתלמותינו בעולם הזה. והבא לטהר - באים ומסייעים לו, וכל המקדים לתקן -  יחסוך לעצמו זמן יקר בתיקונו האישי. ה' יזכנו לכבוש יצרנו לעבודתו, אכי"ר.

 
שירים
תהילים קבוצתי
צריבת דיסקים
שמע לפי מרצים
שמע לפי נושאים
מאמרים - פרשת שבוע
תהילים
מקוואות בארץ
גמ''ח
ספריה
תקנון
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צריבת דיסקים | תקנון | עמוד הבית | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים


הרב משה בן משה|הרב אהרון ירחי|הרב אריה מאיר|הרב בצרי|הרב דוד קורן |הרב דניאל זר|הרב חיים שמולביץ|הרב יהודה יוספי|הרב יהודה צדקה|הרב יוסף חיים גבאי|הרב רפאל רובין|הרב ניסים יגן|הרב עובדיה יוסף|הרב עמנואל מזרחי|הרב צבי בן פורת|הרב ראובן אלבז| הרב שי פרי|שכפול דיסקים|סיפורי צדיקים|חינוך ילדים|מוסר|שירים|גמ"ח||אומנות|ספרים|צעצועים במחירי סיטונאות|הדף היומי|הדף היומי לצפייה|דף היומי|| צריבת דיסקים, צריבת דיסק, שכפול דיסקים, הדפסת דיסקים, ייצור דיסקים, שכפול דיסק,שכפול cd, שכפול dvd, צריבת cd, צריבת dvd, ייצור דיסק, יצור דיסקים, הדפסה על דיסקים, דיסקים תורניים,

;