הרב יוסף חיים גבאי שליט"א                                                                                     

פרשת בראשית

בסימנא טבא נתחיל השבוע לקרוא פעם נוספת את התורה מחדש, ודבר דורש מאיתנו התחדשות גדולה בעבודת ה'. שנה של שאיפות חדשות וייחולים חדשים החלה, ועתה הגיע הזמן להתחיל וליישם את כל הקבלות שקיבלנו על עצמינו בדקות המכריעות אשר חתמו את גזר דיננו לטובה לקראת השנה החדשה.

 

ידועים דברי הזוהר הקדוש שהקב"ה, עם ישראל והתורה חד הם, והדבר בא לידי ביטוי גם בחיי היום יום שלנו. הרי כולנו מבינים שאת הקב"ה בעצמו אי אפשר לנו להבין, כמו שאמר האבן עזרא בפיוטו "היוכל איש לחקור את סוד יוצרו?!", אך מכל מקום את מה שכן מותר לנו לדעת גילה לנו הקב"ה בתורה הקדושה. וכל אפשרות של היכרות אמיתית שלנו עם הקב"ה יכול להעשות אך ורק על ידי התורה. וגם את התורה הקדושה שלכאורה יותר קל להבין, אף היא לא קם אדם מאז נוצרו ארץ ושמים אשר הגיע לתכלית ההבנה בדבריה העמוקים של התורה הקדושה. וגם זה דבר שדי ברור לכולנו, אך העובדה הפחות ברורה לנו היא, שגם את נשמת היהודי אין אדם בעולם שזכה להבין מאז בריאת האדם הראשון ועד היום. כמה ספרי מוסר וכמה חיבורים עמוקים עד לתכלית העמקות התחברו על חכמת הנפש, וכולם לא הצליחו לגלות לנו רק מעט מן המעט אשר מכילה הנפש היהודית.

 

מתבוננים אנו בפרשת השבוע ורואים את מהלך הבריאה, כיצד מתהו ובהו ברא הקב"ה עולם כל כך גדול ונפלא. חיות עופות דגים ורמשים, צמחים עצים ים ויבשה, שמש ירח וכוכבים, כולם נבראו במאמר קצר ולא פסקו מלעשות את תפקידם עד עצם היום הזה. אך מעל כולם נברא האדם, אשר נועד לחבר בין כל אלפי הפרטים אשר מכיל העולם הזה, לבין כל אותם עולמות עליונים נסתרים ונחבאים משכל אנוש, בהם נמצאים מלאכי מעלה אשר כולם מושפעים וניזונים אך ורק ממעשי אותו אדם. ומאין נובעת אותה חשיבות של האדם קרוץ החומר הלזה? אומרים חז"ל על הפסוק "אתם עדי ואני א-ל", אימתי אני (הקב"ה) אל? כשאתם מעידים עלי זאת, וכשאינכם מעידים עלי שאני אל – כביכול הקב"ה לא אל. כשהאדם נברא שאל הקב"ה את האמת האם לברוא את האדם או לא? והיא השיבה לו שלא יברא אותו כי הוא מלא שקרים וכזבים, מה עשה הקב"ה? נטל את האמת והשליך אותה ארצה ואמר "אמת מארץ תצמח". האדם לא נבחר להיות נזר הבריאה בגלל שהוא מושלם, אלא אדרבא דווקא בגלל שיש לו את האפשרות לעשות ככל העולה על רוחו, ולהשחית ולהרוס את כל העולם כולו, ובכל זאת הוא יבחר בטוב – אז אפילו שהקב"ה יכל לקבל מהמלאכים מצוות בדקדוק רב יותר, או עולם יפה יותר, בכל זאת אין לו חפץ בכל מעשי הבריאה לולי בריאת האדם.

 

ואין ספק שאם הקב"ה שלח אותנו, בני האדם, לשליחות כה מחייבת, צריך הוא גם לתת לנו את הכלים שאיתם נוכל לממש את אותה מטרה. השבת הקדושה, שכבר השבוע נקרא על כך שקידשה הקב"ה יותר מכל ימים, וחיבבה להיות היום דרכו יומשך לעולם שלנו קדושה וטהרה עצומים. על ידי יום זה יכול אדם לרומם את מדריגתו הרוחנית באופן שאין לו עצמו שום השגה בו. ר' צדוק הכהן בספרו 'ישראל קדושים' מביא שקיבל מרבו, שבכל מקום שמוזכרת מילה בתורה בפעם הראשונה, שם הוא שורש הדבר בעולם. וכמו כן הפעם הראשונה שמוזכרת קדושה בתורה הינה בבריאת היום השבת, ומכאן נסיק ששורש הקדושה בעולם הוא על ידי שבת קודש, וכל קדושה שנמצאת בעולם היא אך ורק מכח השבת הקדושה. ומכיוון ששליחותינו בעולם היא לקדש את שמו יתברך בין כל אומות העולם, אם כן חייבים אנו לקשור עצמינו בעבותות האהבה ליום השבת.

 

וכשאנו מקדשים עצמינו מעט מלמטה – הקב"ה מקדש אותנו הרבה מלמעלה (יומא לט:), ולאט לאט האדם מתחיל לחיות חיים יותר מעמיקים, ולשאול שאלות שמובילות אותו להבנה יותר ישרה מהי נשמת האדם, וכיצד משתמשים בה ואיך חיים לצידה. דבר ידוע הוא, שבדורנו ישנם מחלות נפש בצורה נפוצה הרבה יותר ממה שהיו בכל הדורות הקודמים, ואחד הסיבות לכך היא חוסר ידיעה של בני האדם בדרך ובצורה שבהם צריכים להשתמש עם הנשמה הקדושה. ההפרזה בחיי הגשמיות גורמת לנפש האדם אי שפיות זמנית, אשר עם הזמן קובעת את מקומה בנפש האדם ואז מאוד קשה לרפא את האדם. הלחץ וחיי הדאגה אשר מורגלים אצל המון העם מייצרים מקורות מקורות פרנסה רבים לרופאי הנפש, בזמן שהתרופה היא הרבה יותר זולה וקלה. הידיעה כיצד להשתמש עם הנפש מוכרחת להתקשר למי שיצר את הנפש. מעשה בראשית מוגדר בחז"ל כחכמה שאסור ללמדה עם יותר מאדם אחד, ובכלל מעשה בראשית היא בריאת האדם. גם בלומדנו סוגיות שלימות בהלכות דיעות אשר מונחים בין אגדתות אשר בחז"ל, רואים אנו כל פעם מחדש, כיצד יכול אדם לחיות בשקר במשך חיים שלמים ולחשוב שהוא צדיק וחסיד בזמן שכל מעשיו אינם לשם שמים כלל ועיקר, וזאת מכיוון שלא למד להכיר את נפשו על פי יסודות התורה הקדושה. המדרש בפרשתנו אומר כי התורה התחילה באות ב', לרמז על כך שהיא ברכה לעולם, אך ברכה זו תלויה ועומדת אך ורק למי שמאמין בב' עולמות, העולם הזה והעולם הבא, ומחבר ביניהם. הברכות המצוות, לימוד התורה ושמירת השבת, הינם הכלים שבהם אנו צוונו לעבוד איתם בעולם הזה, ולהרחיב בהם את גודל נשמתנו. לא פעם אנו רואים שכאשר אדם שומע תפילה מאדם שמתפלל מעומק הלב, או שהוא נמצא במקום קדוש ככותל המערבי וכדו', נפתח ליבו באופן פלאי ומקבל הוא באותם רגעים חשק להדבק באביו שבשמים, והסיבה לכך היא שבאותם רגעים הוא הרגיש שיש לו נשמה. אדם יכול לחיות עם אותה תחושה פלאית בכל עת, אם הוא ידע לנצל את אותן מתנות נפלאות שנתן לנו הקב"ה בתורתו. ה' יזכינו לחיות באמת כפי שהוא מצפה מאיתנו, ואז ממילא נראה כיצד כל הברכות אותנו ירדופו, אכי"ר.

 
שירים
תהילים קבוצתי
צריבת דיסקים
שמע לפי מרצים
שמע לפי נושאים
מאמרים - פרשת שבוע
תהילים
מקוואות בארץ
גמ''ח
ספריה
תקנון
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צריבת דיסקים | תקנון | עמוד הבית | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים


הרב משה בן משה|הרב אהרון ירחי|הרב אריה מאיר|הרב בצרי|הרב דוד קורן |הרב דניאל זר|הרב חיים שמולביץ|הרב יהודה יוספי|הרב יהודה צדקה|הרב יוסף חיים גבאי|הרב רפאל רובין|הרב ניסים יגן|הרב עובדיה יוסף|הרב עמנואל מזרחי|הרב צבי בן פורת|הרב ראובן אלבז| הרב שי פרי|שכפול דיסקים|סיפורי צדיקים|חינוך ילדים|מוסר|שירים|גמ"ח||אומנות|ספרים|צעצועים במחירי סיטונאות|הדף היומי|הדף היומי לצפייה|דף היומי|| צריבת דיסקים, צריבת דיסק, שכפול דיסקים, הדפסת דיסקים, ייצור דיסקים, שכפול דיסק,שכפול cd, שכפול dvd, צריבת cd, צריבת dvd, ייצור דיסק, יצור דיסקים, הדפסה על דיסקים, דיסקים תורניים,

;