הרב יוסף חיים גבאי שליט"א - פרשת ואתחנן

בעזרת ה' השבת אנו מתחילים שבתות הנחמה, בהן נקרא את הבטחות הנביאים אליהן נזכה בקרוב במהרה בימינו, אך לפני שאנו מבקשים מהקב"ה לקיים עלינו לטובה את אשר דיבר עימנו, ננסה לבדוק אם יש משהו אותו אנו יכולים לעשות כדי להקנות לעצמינו התעלות ואושר נצחי כבר מעתה.

 

למי שניתנו עינים לראות זאת, יבחין כי בפרשתנו מובאים פסוקים רבים אשר מטרתם היא להמחיש לעם ישראל את הקירבה שלהם עם הקב"ה. "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרבוים אליו כה' אלוקינו בכל קוראינו אליו", "ואתכם לקח ה' ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה", "השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי". וכן על זה הדרך מפוזרים בכל הפרשה פסוקים אשר מטרה אחת לכולם, להמחיש לעם ישראל ולנו הקוראים את ספר התורה הזה, את המעלה העצומה אשר הגיעו אליה אבותינו ביציאת מצרים במתן תורה ובזמן שהותם במדבר. כל כך למה?

 

גילו לנו חז"ל במסכת מכות [כד.] שהקב"ה ראה שהדורות נחלשים שלח את חבקוק הנביא והעמיד לנו את התורה כולה על רגל אחת, והיא האמונה, שנאמר "צדיק באמונתו יחיה". ופירושן של דברים, כותב הסבא מקלם, שהקב"ה גילה שכל יסוד עבודת ה' בדורותינו יהיה אך ורק לפי מעלת האמונה של האדם. זה נכון שעיקר עבודת ה' היא לשבת ללמוד ולהתייגע בש"ס ופוסקים ולברר מהו רצונו האמיתי של הקב"ה בהלכה. אך כל הבנין הגדול הזה צריך להבנות על יסוד, ומהו אותו יסוד? היא האמונה המוחשית שיש לאדם שהקב"ה נמצא איתו בכל מקום ובכל צעד, מנהיג ומשגיח עליו בלי לפספס שום פרט. מהצרכים הקטנים ביותר שלו, ועד לצרכים הגדולים ביותר, להכל דואג הקב"ה רק שהאדם יקבל את מה שהוא צריך. וכשאדם חי באופן כזה, ברור מאליו הוא שמצוה אצלו תראה באמת כמו מצות ה' אשר ניתנה בהר סיני בקול שופר ורעמים. וכן העבירה תראה אצל האדם כדבר מאוס ודחוי אשר אי אפשר לו לחשוב עליו אפילו בתור מחשבה בעלמא. אך איך מגיעים למעלה העצומה הזו?

 

תורה ניתנה לכלל ישראל, לא יתכן שהקב"ה ידרוש מכל עם ישראל לעשות דבר שרק בודדים ממנו יכולים לקיים. אם התורה היתה מצריכה שכדי לקיים אותה יהיה לנו שכל חריף וחד – מעטים בלבד היו יכולים לקיימה. התורה מצפה מאיתנו שנעבוד אותה עם הנתונים שיש לנו כרגע, ומשם תעלה הנחת רוח הגדולה ביותר לקב"ה. ואיך נעשה זאת? אז הקדמנו לומר שמשה רבינו השתמש בהרבה תיאורים מוחשיים של אמונה כדי לחזק את עם ישראל במעמדם הרוחני, והסיבה לכך, כותב הסבא, שהרי אין סוף לאמונה. גם נח שהתורה קראה לו "צדיק תמים", ועם כל זה אמרו עליו: "אף נח מקטני אמנה היה" (מובא ברש"י שם), ואין לנו לחשוב שנח לא האמין בה', שאז ודאי לא היה נקרא צדיק! אלא ודאי שלמרות אמונתו הגדולה בה', בכל זאת ביחס לדרגת האמונה שהוא יכל להשיג – הוא נקרא קטן אמנה.

 

וכל המרבה לחזק אמונתו דווקא על ידי אותן מראות המתוארים בכתובים הרי זה משובח. כמה גדול אותו אדם אשר יציאת מצרים מצויירת לו בדמיונו מול עיניו, הרי הוא חש ממש את ה' יתברך איתו בכל רגע. וזה דבר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, כי לצערנו דווקא בדור הזה הדמיון של האדם עובד ללא הפסקה, רק לכיוונים הלא נכונים, אם ניקח את אותן ציורים בריאים שתיאר לנו משה רבינו בפסוקי הפרשה הזו בפרט, ובכל התורה בכלל נרגיש מיד את השינוי שחל בתוכנו. ישנה סגולה ידועה המובאת ב'נפש החיים' של ר' חיים וולאז'ינר, ששם כותב ר' חיים שאם אדם צריך לעבור איזה משהו קשה, כגון משפט או שהוא נמצא מקום מסוכן, יאמר לפני כן בכמה משפטים לה' יתברך, שהוא יודע שכל מה שהוא עובר תלוי אך ורק בו ואין שום בריאה בעולם שמסוגלת להטיב עימו או להרע לו, ללא רצונו יתברך, ולכן הוא משליך על ה' את אשר יקרה עימו. ומנסיון ברור של אין ספור מקרים לאחר שאדם חוזר על משפטי אמונה אלו כמה וכמה פעמים, הישועה קרובה אליו מאוד מאוד.

 

ואין זה אלא כח השינון והחזרה, ככל שהאדם יותר מוציא בפיו משפטי אמונה – כך היא נחקקת בליבו יותר ויותר. כל החיות של האדם בעבודת ה' תלויה באמונה שלו, וכשיש רפיון בה – יש רפיון בכל עבודת ה'. כל הנסיונות של האדם מתחילים ונגמרים ברפיון באמונה. "כל מצוותיך אמונה" אמר דוד המלך. עם ישראל כשיצא ממצרים, החל להתעלות ממדריגה למדריגה, ולאחר קריעת ים סוף הגיעו למדריגה עצומה שכל העם כולו היו נביאים, ואז כיצד בחרה התורה להגדיר את מצבם? בפסוק "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", כלומר זה השבח הגדול, שהתורה הקדושה תכנה אותך בשם "מאמין"! אין יהודי שלא מאמין בקב"ה, אך לא אצל כולם ברור מה נקרא להאמין. יש כאלה שמאמינים רק בתוך הבית הכנסת, יש כאלה שמאמינים בה' רק ביום שבת, יש כאלה שגם בחגים, אבל אמונה פרושה להאמין בה' בכל דקה בכל רגע, לחיות עם ה' בלי לעזוב אותו לשניה אחת. להרגיש את זה בחוש ממש, שבלי הקרבה הזו בתוך הלב – פשוט אין לי חמצן. "אבד מנוס ממני", אומר דוד המלך, למה? "כי אין דורש לנפשי". כשאדם לא יושב ודן את עצמו, האם אני מספיק מאמין? כיצד זה בא לידי ביטוי? מה אני יכול לעשות כדי לחזק את האמונה הקדושה בקרבי? אז לעולם לא יגיע לסף היאוש, כי ידע תמיד שיש אלקים גדולים בקרבו להושיע אותו בכל עת. אלו דברי אלוקים חיים אשר מוכרחים אנו לחזור ולשנן אותם פעם אחר פעם כי בדור הזה הרחוב מראה את ההיפך הגמור מהאמונה, ורק על ידי המחשה אמיתית של כל הכתוב בספרים הקדושים אנו יכולים להגיע למעמד אמיתי ולהקרא עובדי ה'. ה' יזיכנו לכך באמת, אכי"ר.

 
שירים
תהילים קבוצתי
צריבת דיסקים
שמע לפי מרצים
שמע לפי נושאים
מאמרים - פרשת שבוע
תהילים
מקוואות בארץ
גמ''ח
ספריה
תקנון
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צריבת דיסקים | תקנון | עמוד הבית | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים


הרב משה בן משה|הרב אהרון ירחי|הרב אריה מאיר|הרב בצרי|הרב דוד קורן |הרב דניאל זר|הרב חיים שמולביץ|הרב יהודה יוספי|הרב יהודה צדקה|הרב יוסף חיים גבאי|הרב רפאל רובין|הרב ניסים יגן|הרב עובדיה יוסף|הרב עמנואל מזרחי|הרב צבי בן פורת|הרב ראובן אלבז| הרב שי פרי|שכפול דיסקים|סיפורי צדיקים|חינוך ילדים|מוסר|שירים|גמ"ח||אומנות|ספרים|צעצועים במחירי סיטונאות|הדף היומי|הדף היומי לצפייה|דף היומי|| צריבת דיסקים, צריבת דיסק, שכפול דיסקים, הדפסת דיסקים, ייצור דיסקים, שכפול דיסק,שכפול cd, שכפול dvd, צריבת cd, צריבת dvd, ייצור דיסק, יצור דיסקים, הדפסה על דיסקים, דיסקים תורניים,

;